ust. Muhammad Assewed - Dakwah ini akan teruskan jalan ada ataupun tanpa kita