Al-Ustadz Abu Mu'awiyah Askari Hafizhahullah - 23_Penjelasan Hadits Jabir Radhiyallohu 'Anhu